قوانین استرداد بلیط هواپیما و انواع آن

قوانین کنسلی بلیط پروازهای داخلی ( سیستمی )

آنچه در خرید بلیط مهم است آگاهی از قوانین استرداد بلیط می باشد که در صورت کنسل نمودن با توجه به نوع پروازو آنلاین خریدن بلیط میسر بوده و می بایست از آن اطلاع داشت. با توجه به نوع پرواز قوانین مربوط به استرداد بلیط هواپیما نیز متفاوت خواهد بود. انواع مقررات استرداد بلیط با توجه به پرواز داخلی، خارجی و یا چارتر لحاظ می گردد. در پروازهای داخلی تمامی قوانین و تغییرات مربوط به پرواز در سامانه شرکت مورد نظر قابل استناد است و از طرفی نیز استرداد هزینه بلیط هم فقط با کارت پرداخت کننده ممکن خواهد بود.در پروازهای چارتری و خارجی نیز در صورت استرداد بلیط می بایست به صورت آنلاین با درخواست کنسلی مسافر صورت بگیرد و بعد از کسر مبلغ جریمه و مبلغ کارمزد وجه از پرداخت کننده به حساب او واریز می گردد و این طبق مقررات بین بانکی بین 24 تا 72 ساعت کاری خواهد بود.

قوانین استرداد بلیط هواپیما بر اساس کلاس های هوایی

گاهی به صورت اختیاری یا از روی اجبار مجبور به کنسل کردن بلیط خود هستید و لازم است از قوانین استرداد بلیط اطلاع داشته باشید. این قوانین می تواند در کلاس های هوایی مختلف به صورت متفاوت انجام گردد و با ورود به سامانه مورد نظر انجام می گردد. • Noshow به این معنی است که مسافر از پروازی که خرید کرده استفاده نکند و قبل از پرواز هم کنسل نکرده باشد.

خط هواییشناسه نرخیاز زمان صدور (تا ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پرواز)تا ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پروازتا ۳ ساعت قبل از پروازاز سه ساعت تا ۳۰ دقیقه قبل از پروازاز ۳۰ دقیقه قبل از پرواز به بعد
ایران ایرJ C Y V Q M N L O۳۰٪۳۰٪۶۰٪۶۰٪۶۰٪
آسمان
DIZ۱۵٪۱۵٪۱۵٪۱۵٪۳۰٪
NYASUOVMXRQW۲۰٪۲۰٪۲۰٪۲۰٪۴۰٪
LHK۳۰٪۳۰٪۳۰٪۳۰٪۶۰٪
B100%
ماهان
SXTVQPRYB۱۰٪۱۰٪۳۰٪۵۰٪
L۱۵٪۱۵٪۴۰٪۵۰٪
N۲۰٪۲۰٪۵۰٪۷۰٪
I۲۰٪۲۰٪۴۰٪۵۰٪
C۳۰٪۳۰٪۴۰٪۷۰٪
UW۹۰٪۹۰٪۹۰٪۹۵٪
تابان
ZL YENJV K۲۰٪۳۰٪۴۰٪۵۰٪
UH B۱۰۰٪
قشم ایر
CYVM A۵٪۱۰٪۳۰٪۳۰٪۵۰٪
NK۱۰۰٪
کاسپین
JZQWNXSHP۳۰٪۳۰٪۵۰٪۵۰٪
OM۴۰٪۴۰٪۷۰٪۷۰٪
K۵۰٪۵۰٪۸۰٪۸۰٪
IVL۱۰۰٪
زاگرس
C J F (CIP)۱۵٪۲۰٪۳۰٪۴۰٪
XZ۱۰٪۱۵٪۲۰٪۳۰٪
BDESITUA۱۵٪۲۰٪۳۰٪۴۰٪
MNR۲۵٪۳۰٪۴۰٪۵۰٪
QL۳۵٪۴۰٪۵۰٪۷۰٪
H۴۵٪۵۰٪۶۰٪۸۰٪
PVYKW۵۰٪۱۰۰٪
سپهرانCJIPZSLQVNWBTHYKM۴۰٪۴۰٪۵۰٪۵۰٪۶۰٪
کارونBSYNQKVXHLMRU
۳۰٪۳۰٪ از ۱۲ ظهر روز ۱ قبل از پرواز تا ۲ ساعت مانده به پرواز ۵۰ ٪
از ۲ ساعت مانده به پرواز به بعد ۶۵ ٪
کیش ایر
J C Y V R Dتا ۲۴ ساعت قبل از پرواز ۲۰ ٪از ۲۴ ساعت قبل از پرواز به بعد ۴۰ ٪
QMNLO EKUXBSHتا ۲۴ ساعت قبل از پرواز ۲۵ ٪از ۲۴ ساعت قبل از پرواز به بعد ۵۰ ٪
آتاLPYRN X M V O Bتا ۲۴ ساعت قبل از پرواز ۲۰ ٪از ۲۴ ساعت قبل از پرواز تا ۳ ساعت مانده به پرواز ۴۰٪از ۳ ساعت مانده به پرواز ۵۰٪
خط هواییشناسه نرخی
از زمان صدور تا ۴ ساعت قبل از پرواز از ۴ ساعت قبل از پرواز به بعد
تغییر تاریخاسترداد
معراج
P Y Y1غیر قابل استرداد
B B1ریال ۳۰۰،۰۰۰ریال ۴۰۰،۰۰۰ریال ۶۰۰،۰۰۰
H H1 H2ریال ۳۰۰،۰۰۰ریال ۴۰۰،۰۰۰ریال ۵۰۰،۰۰۰
خط هوایینرخ بلیتتا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پروازتا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پروازاز ساعت ۱۲ ظهر روز قبل به بعد
ایران ایرتور
بالای ۴۰۵،۰۰۰ تومان۳۰٪۴۰٪۵۰٪
۲۴۵،۰۰۰ تا ۴۰۵،۰۰۰ تومان۴۰٪۵۰٪۶۰٪
۱۵۵،۰۰۰ تا ۲۴۵،۰۰۰ تومان۶۰٪۷۰٪۸۰٪
زیر ۱۵۵،۰۰۰ تومان۱۰۰٪
رزرو آنلاین بیط هواپیما در پروازرزرواسیـون

مشاهده،خرید و پیگیری سریع و آسان بلیط هواپیما

همیشه در کنارتان خواهیم بودبا ما در تماس باشید
07191005061
02191005060